miércoles, 20 de diciembre de 2017

 O MONTE EVEREST

O monte Everest con seus 8.848 metros é o cumio máis alto do mundo
Arrancamos o blogue cunha actividades que nos achega ao tema número 1 de curso, no cal faciamos un percorrido pola xeografía física dos distintos continentes. No eido físico, destacabamos, entre outros aspectos as principais cadeas montañosas e cumios máis altos de cada continente. "Fóra de clase" convídate agora, a través do mundo alpinismo, a achegarte ao cumio Everest que, co seus 8.848 metros é o máis alto do mundo. O ascenso es este cumio convertíuse nos últimos ano nun "circo". Descubre o por qué.

Para iso visiona a seguinte presentación en power point. Debes pinchar no enlace que figura abaixo: abriráseche unha fenestra no ordenador coas diferentes diapositivas, pero o mellor é que pinches de novo arriba á dereita o icono con flecha para abaxio que indica  que indica DESCARGAR. Unha vez descargado o arquivo podes ver o arquivo oxixinal con música, a cal é a banda sonora da película "1492, A Conquista do Paraíso", composta por Vangelis.


Logo contesta ás seguintes preguntas [Fainas la libreta, deixando un espazo cos últimos apuntamentos e rotulando o título BLOGUE “FÓRA DE CLASE": O MONTE EVEREST. Enmarca o devandito título e colorea logo ese espazo enmarcado. Lembra: copia os enunciados e resposta sempre con parte deles]. A data de presentación e corrección destas actividades (agás á última) será o xoves 12 de xaneiro na 4ª hora da mañán. Ánimo!!...

1.   Que é o mal de altura? Que daños sufre o corpo humano?
2.   Que fan os montañeiros para evitar o mal de altura?
3.   Na actualidade, canto hai que pagar de tasas para poder subir ao monte Everest?
4.   Cantos escaladores morreron intentando subir ao Everest?
5.  Un helicóptero logrou pousarse brevemente no Everest. Investiga ¿a   que país pertence en orixe a fabricación dese modelo?
6.  Na subida ao Everest existen varios campamentos. Indica a cantos metros do cumio está situado o último deles.
7.  Cal é a hora tope recomendable para facer cumio e poder voltar o campamento IV?
8.  A primeira muller e acadar o cumio sen osíxeno acabou morrendo na baixada   ¿Cómo se chamaba?
9.  A vista do documento visionado: por que se di que a subida ao Everest convertiuse na actualidade nun circo? Que pensas que atrae á xente facer esta subida? Pensas que todo o que sube e consciente do risco que entraña?
10.  Busca información sobre as montañas de máis de 8.000 metros: Cal foi a primeira e a última en ascenderse e en que ano cada unha?

Para rematar pincha no icono do play e disfruta dun vídeo 
de apenas 2 minutos sobre a escalada ao monte Everest
CONCURSO: A SALTO DE MATA

BASES: Concurso dirixido a alumn@s de 3º curso da ESO do colexio Possumus. En cada entrega publicaremos unha pregunta relacionada cos temas que estamos traballando na aula. As respostas deberán remitirse ao enderezo de correo electrónico do departamento de Sociais que figura na marxe esquerda desta páxina, indicando en "asunto" o nome do concurso A SALTO DE MATA. Cada alumn@ poderá remitir unha única resposta. Proclamarase gañador aquel que envíe primeiro o correo coa resposta correcta. O premio será un agasallo e una nota positiva a sumar na materia.

Na Terra existen 14 montañas por enriba dos 8.000 metros. A primeira muller en subir esas 14 montañas é española e completou o seu reto en 2010. Nese ano acadou os seus dous últimos cumios dese reto. Un desos está considerado o cumio máis perigoso do mundo. A pregunta é: quen foi o último alpinista español que morreu intentando subir ese cumio?

A resposta é Toto Calafat, que finou no Anapurna en abril de 2010

(A primeira muller en subir esos 14 cumios de máis de 8.000 metros foi a española

Edurne Psabán)


  CONCURSO DESERTO: Ooooooooohhhhh!  


martes, 19 de diciembre de 2017

A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

O traballo infantil foi estamba habitual naquela revolución
Acabamos de traballar estos días na aula a Revolución Industrial. Para saberes máis sobre este proceso escoita o seguinte audiodocumental que che propoñemos: é unha entrevista feita con Antonio Escudero, catedrático de Historia Universal na Universidade de Alicante, e que está extraída do programa “La linterna de Diógenes”. 


Para escoitar o audio debes descargar o arquivo. Para iso pincha no enlace que figura abaixo: abriráseche unha páxina gris que che indica nunha pestana central: "no hay vista previa disponible" e debaixo pon DESCARGAR. Pincha en "descargar" e en cuestión de segundos terás o audio no teu ordenador para escoitalo. Desde o teu equipo tamén podes levalo ao teu MP3 ou aparello reproductor de son para escoitalo onde mellor desexes.

O tren a vapor revolucionaou o eido dos transportes
O enlace é:Logo de escoitar o adudiodocumental realiza na libreta as seguintes actividades. [Fainas deixando un espazo cos últimos apuntamentos e rotulando o título BLOGUE “FÓRA DE CLASE”: A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. Enmarca o devandito título e colorea logo ese espazo enmarcado. Lembra: copia os enunciados e resposta sempre con parte deles]. A data de presentación en corrección destas actividades será o venres 13 de xaneiro na 5ª hora da mañá. Ánimo!!...

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


     ACTIVIDADE Nº 2.- Indica se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións:


1.    En que data sitúa o entrevistado o proceso da Revolución Industrial?
2. En clase falamos de causas ou factores que fixeron posible a Revolución Industrial. Tamén na entrevista fala este catedrático delas, pero insiste nunhas que nós non vimos: causas institucionais, é dicir, leis do gobernó inglés que favoreceron que se puxera en marcha este proceso. En concreto, que causas institucionais ou leis apunta Antonio Escudero se aprobaron?
3. Tamén fala de novas formas de organización do traballo que trae consigo a Revolución Industrial. Que formas son esas?
4. Os gremios, favorecen ou dificultan o proeceso de crecemento froito da Revolución Industrial? Por que?
5.  Os libros tenden a explicar o ludismo como unha primeira reacción violenta por parte do proletariado contra a explotación que conleva a destrución de máquinas e incendios de fábricas. Pero o entrevistado da outra visión de quen foron os verdadeiros  protagonistas desos actos, cal é?
6.   Explica Antonio Escudero que existe unha polémica entre optimistas e pesimistas á hora concluir se as condicións do novo traballo industrial melloraron ou empeoraron o nivel de vida e benestar do proletariado. En que posición se encadra el, dentro dos optimistas ou dos pesimistas? Que argumentos da para defender esa postura?

No interior da fábrica o traballo estaba regulado por un capataz
 ACTIVIDADE Nº 2.- Indica se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións:

1. O entrevistado insistíu en que a Revolución Industrial é un termo amplo que fai referencia tamén aos avances na agricutura, nos transportes, etc.
2.    Di que para saber se os británicos medraron en estatura ou non durante a Revolución Industrial acudimos aos rexistros das partidas de defuncións.
4.   Fai unha exposición completa do avance que o ferrocarril supuxo para o eido dos transportes naquel tempo.
5.  As primeiras fábricas en Gran Bretana impulsáronas artesáns e incluso campesinos acomodados que pedían diñeiro prestado na familia, logo cando esas fábricas se fixeron máis grandes entraron no negocio as grandes fortunas.


O RETOCONCURSO (III)

Terceira entrega do Retoconcurso, proba que se concibe cunha modalidade doble: unha para alumnos de 4º e outra para lectores en xeral (pais, nais, alumn@s doutros cursos ou centros, ex alumnos, seguidores do blogue, etc.). Está regulamentado por seguintes BASES:

1. Unha vez publicada a entrega e durante a semana durante 4 días colgarase cada día ás 14,30 horas unha pista sobre a personaxe, feito histórico, etc. que se requira.
2. As respostas débense remitir ao correo do departamento de Sociais que  figura na marxe esqueda baixo o epígrafe "contacto":
3. Cada participante (en calquera das dúas modalidades) pode remitir só unha resposta por día, non máis, ata completar un máximo de dúas durante a semana.
4. Aquel que primeiro acerte a personaxe na modalidde de alumn@s obterá unha nota positiva na avaliación e un agasallo sorpresa. No caso da modalidade de lectores conquerirá un agasallo (informaremos persoalmente en cada caso como poder retiralo ou acceder a el).

modalidade de alumn@s
Nesta última edición buscamos o nome dun personaxe, bastante anónimo, relacionado cos contidos do tema da Revolución Industrial. Para dar con ela as pistas son as seguintes:
1. Era un pasteleiro galego.
2. Foi o autor dun atentado no s. XIX.
3. Era de ideoloxía anarquista.
4. ÚLTIMA PISTA: Atentou contra o rei de España, Alfonso XII.

A resposta é Francisco Otero González, un anarquista de orixe galego que antentou contra o rei Alfonso XII. 
E o gañador foi LORENZO PÉREZ SILVA que foi o primeiro en enviar a resposta correcta o xoves 21 de nadal ás 18,47 horas

modalidade de lectores
Nesa modalidade buscamos o nome  doutro personaxe, este máis famoso, vinculado tamén aos contidos do tema da Revolución Industrial
1. Era un líder político.
2. Tiña chiva. 
3. Foi asasinado en México a mediados do século XX.
4. ÚLTIMA PISTA: Pugnou con Stalin por facerse do goberno da URSS trala morte de Lenin.

A resposta é o líder soviético León Trotsky 

E a gañadora foi  a ex alumna ZAIRA L. RÍOS que foi a primeira en enviar a resposta correcta o xoves 21 de nadal ás 22,54 horas.

Gracias por participar e noraboa aos premiados!lunes, 18 de diciembre de 2017

un homínido PREHISTÓRICO

Segunda entrada do blogue neste curso. Nela propoñésmoche o visionado dun pequeno vídeo pertencente á serie "A odisea da especie". Trátase dun fragmento de 12 minutos que versa sobre un determinado homínido prehistórico. Para velo pincha no icono de "play" que aparece no fotograma de abaixo:

Logo de velo realiza as seguintes actividades [Fainas la libreta, deixando un espacio cos últimos apuntamentos e rotulando o título BLOGUE “FÓRA DE CLASE”: UN HOMÍNIDO PREHISTÓRICO.. Enmarca o devandito título e colorea logo ese espazo enmarcado. Lembra: copia os enunciados e resposta sempre con parte deles]. A data de presentación e corrección é o luns 15 xaneiro á segunda hora da tarde. 


Recreación dun homínido prehistórico
ACTIVIDADE Nº 1: PROBA QUE ESTIVECHES ATENTO.- 
Para iso resposta brevemente ás seguintes cuestións:
1. Que homínido protagoniza este vídeo? No proceso da evolución: que homínido o antecece? E que outro o sucede?
2. Segundo o que ti sabes: cando xorde este homínido? E en que data sitúa o vídeo o clan que é protagonista? 
3. Dise no documental que este homínido foi un excelente cazador. Que animales aparece cazando no vídeo?
4. O ancián do clan xa non ten forza para cazar. Sen embargo, é util segundo aprecias no vídeo: para que outra labor?
5. Que descubrimento protagoniza os últimos minutos do documental? Escribe un pequeno informe no que narres que ocorre cando o descobren (dúas ou tres liñas)


A caza era vital para alimentarse

ACTIVIDADE Nº 2: VERDADEIRO OU FALSO.- Sinala se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións relacionadas co vídeo (precisando, en caso de seren falsas, o por que)
1. Afirmase no vídeo que o Homo Erectus estivo presente en Asia, África e Europa.
2. Apunta que o Homo Erectus cazaba en grupo.
3. Neste prototipo humano cobra importancia a familia.
4. A técnica do traballo da pedra que vemos nel é a da pedra pulida.
5. Dentro de cada grupo empezan a especializarse as tafefas.
6. No vídeo aparecen utensilios e armas feitas a base de pedra, madeira e puntas de flecha feitas con ósos de animais.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Fotograma da pelícua "En busca do lume"

RECOMENDACIÓN: Unha excelente película de cine sobre a Prehistoria é "En busca de lume", do director francés Jean-Jacques Annaud. Se tes curiosidade e queres vela pincha no seguinte enlace:


                                                        ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


CONCURSO: THE INVESTIGATOR.-

BASES: Poñemos en marcha este concurso dirixido a alumn@s de 1º curso da ESO do colexio Possumus. En cada entrega publicaremos unha pregunta relacionada cos temas que estamos traballando na clase. As respostas deberán remitirse á direción de correo electrónico do departamento de Sociais que figura na marxe esquerda desta páxina, indicando en "asunto" o nome do concurso THE INVESTIGATOR. Cada alumn@ poderá remitir unha única resposta. Proclamarase gañador aquel que envíe primeiro o correo coa resposta correcta. O premio será un agasallo e una nota positiva a sumar na materia.

Nesta entrega buscamos o resto humano máis antigo de Europa Occidental. A pregunta é doble: que óso do corpo se atopou e cal dos homínidos vistos pertence?

A resposta é un un dente de leite e pertence a un Homo Sapiens (datado en 1,4 millóns de anos, datación que non se preguntaba). E a gañadora foi IREA ÁLVAREZ que foi a primeira en remitir a resposta correcta o 18 de nadal ás 15,43 horas.


Gracias por participar e noraboa aos premiados!


CURIOSIDADE: PETROGLIGOS DA SOBREIRA en Xil-Meañodomingo, 3 de diciembre de 2017

CÁMARA... 
e ACCIÓN!

Propoñemosche agora un TRABALLO DE EQUIPO para o curso baseado na elaboración dun documental relacionado coa Historia de España. Tratariase de ter un fío conductor da historia que abordedes, cun narrador de base que vaia explicando algunhas imaxes ou esceas que podedes captar de fondos documentais na internet, e salpicandoo con testimuñas da memoria de avós e anciáns ou testimuñas de diversa índole, e que che poden referir como anécdotas ou opinións que resulten ilustrativas, ben sexan súas ou de familiares e coñecidos. esas testimuñas teñen que ter un papel protagonista no documental, porque é a parte de investigación propia por parte do grupo. Ou, tamén, se o preferides, facer un documental só a base de testimuñas, e cun narrador. Sería convinte, ben sexa nun formato ou noutro, indicar en imaxe da testimuña o nome e apelidos da persoas que fala, a idade e o lugar onde vive ou vivíu daquela.
Ao longo de todo o traballo podedes ir coordinándovos co profesor e resolvendo tódalas dúbidas que vos vaian xurdindo.


TEMAS PROPOSTOS.-
1. Represaliados da Guerra Civil na memoria dos avós.
2. Vivir baixo o Franquismo.
3. A morte de Franco e a chegada da democracia.
4. Tema libre a proposta dos alumn@as (a convir co profesor)


Unha imaxe da posguerra en España

CARACTERÍSTICAS.-
  • Formato: Traballo en equipo (entre 2 e 4 membros).
  • Duración do documental: A duración recomendable é entre 8 e 15 minutos, pero nunca deberá ser menos de 5 minutos nin exceder os 20.
  • Prazo máximo de entrega: Recomendable: antes de fins de febreiro (valorarase maiores este prazo). Máximo: 27 de abril de 2018; 
  • Valoración: Os que realicen este traballo con aproveitamento se lle recoñecerá cun máximo de 1 punto a engadir na cualificación ORDINARIA de XUÑO.martes, 31 de octubre de 2017

O ALUMNO CONTRA DEEP BLUE
     (1º ESO)    

Segunda entrada do blogue en 1º de ESO. Nela presentámosche un reto: vencer á nosa particular máquina DEEP BLUE nunha destas dúas modalidades de localización sobre mapas. Para practicar pincha nun dos seguintes enlaces: 

LUNS 13 DE NOVEMBRO celebramos a competición en clase en base ao seguinte REGULAMENTO:

1. Trátase dunha actividade voluntaria.
2. O alumno pode escoller a modalidade en que quere participar (ou ben as dúas se quere competir en ambas).
3. O alumno que venza á maquina obterá unha nota positiva se o logra nunha modalidade (e dúas positivas se vence en ambas modalidades).
4. Para vencer á maquina é preciso non superar os dous erros (no terceiro erro perdes); nin superar tampouco os 3 minutos de tempo en cada partida.
5. Risco de penalización: se o alumno que compite comete 8 erros ou máis será penalizado cunha nota negativa.

Ti decides... Atrévete e ENTRÉNATE!!

sábado, 28 de octubre de 2017

1492, A CONQUISTA DO PARAÍSO


Cartel que promocionaba a película
En 1492 unha expedición capitaneada por Cristóbal Colón ao servicio da Coroa de Castela, partindo da teoría nunca probada de que a Terra era redonda, atravesa por primeira vez o Océano Atlántico co obxectivo de navegar ata a Indias navegando cara ao Oeste. O resultado foi o descubrimento de América. Nos vindeiros días aprestámonos a traballar este tema na aula, pero ante propoñémosche nesta entrada do blogue o visionada dunha película sobre este fito: "1492, a conquista do paraíso", película dirixida por Ridley Scott ("Gladiator", "Alien, o octavo pasaxeiro"), protogonizada por Gérard Depardieu ("Cyrano de Bergerac", "O home da máscara de ferro"), música de Vangelis ("Carros de lume"), e estreada en 1992 con motivo de cumprirse o V centenario do descubrimento de América. Para ver a película pincha no seguinte enlace:


Logo da vela realiza as seguintes actividades. [Fainas la libreta, deixando un espacio cos últimos apuntamentos e rotulando o título BLOGUE “FÓRA DE CLASE”: 1492, A CONQUISTA DO PARAÍSO. Enmarca o devandito título e colorea logo ese espazo enmarcado. Lembra: copia os enunciados e resposta sempre con parte deles]. A data de presentación e corrección destas actividades será o venres 10 de novembro na 4ª hora da mañán.

ACTIVIDADE Nº 1.- Contesta brevemente ás seguintes cuestións relacionadas coa película:
1. Cando Colón fala co fillo pequeno ao inicio da película tratando de argumentarlle que a Terra é redonda: que froita lle está amosando para exemplificalo?
2. En que cidade universitaria e en que ano recibe a Colón unha comisión de expertos para analizar o seu proxecto? Por que ve imposible esa comisión de expertos que se poida completar esa viaxe a través do océano? E segundo os cálculos de Colón: canto tempo debía durar a viaxe? 

Un fotograma da película
3. Canto tempo transcurrira da viaxe cando se produce un intento de motín para regresar? E que recompensa ofrece Colón para o primeiro que atope terra? 
4. Que o primeiro que fai Colón nada máis chegar a terra firme? Que nome lle da aquela primeira terra descuberta?  E que é o primeiro que fan os indios cando atopan aos españois no medio da selva? 
5. Canto tempo permeñece Colón en América naquel primeira viaxe? Por que razón regresa contrariado? 
6. Que se atopa nada máis chegar a Amética na segunda viaxe? Que diferentes posturas sobre como actuar ante isto se prantexan entonces entre Colón e o noble Mújica? 

7. Que argumentos lle esgrimen á raíña para destituir a Colón do seu cargo de gobernador das Indias? Para sustituilo a raíña, a quen desgina? Cal é a primeira noticia que lle da o novo gobernador das Indias a Colón nada máis chegar a América? 
8. Isabel déixalle facer unha nova viaxe a Colón pero, baixo que condicións? 


Gérard Depardieu como Colón
ACTIVIDADE Nº 2.- Analíse das personaxes.-
1. Describe a relación que a película deixa entrever entre Colón de raíña Isabel "A Católica".
2. Colón e Mújica mostran dous xeitos de actuar en relación aos indios. Busca información sobre o trato que se lle deu aos indios trala conquista. Ese trato está máis en relación coas teses de Colón ou de Mújica vistas na película?

Se che gustou a banda sonora de Vangelis aquí che deixamos enlaces para disfrutar doutras bandas sonoras compostas por este músico grego de orixe:


CONCURSO: A SALTO DE MATA

BASES: Concurso dirixido a alumn@s de 3º curso da ESO do colexio Possumus. En cada entrega publicaremos unha pregunta relacionada cos temas que estamos traballando na aula. As respostas deberán remitirse ao enderezo de correo electrónico do departamento de Sociais que figura na marxe esquerda desta páxina, indicando en "asunto" o nome do concurso A SALTO DE MATA. Cada alumn@ poderá remitir unha única resposta. Proclamarase gañador aquel que envíe primeiro o correo coa resposta correcta. O premio será un agasallo e una nota positiva a sumar na materia.

Como acabamos falar de música con Vangelis nesta entrega poropoñémosche un enigma con pista musical. Para resolvelo debes escoitar a canción que che propoñemos no enlace de abaixo en versión MP3. O nome do grupo que a interpreta garda relación cunha personaxe que participou na primeira viaxe de Colón a América. A pregunta é: quen é esa personaxe e por que fito ligado á viaxe pasou a historia?
Para escoitar a canción pincha no seguinte enlace:

canción: pista oculta The Game (IV)A resposta é Rodrigo de Triana que foi o tripulante que primeiro avistou terra americana.

E o gañador foi DIEGO NAVAS, que remitíu a resposta correcta o 30 de outubro ás 20,03 h.

viernes, 27 de octubre de 2017

O MINISTERIO DO TEMPO:
 ENTREVISTA ENTRE HITLER E FRANCO


Segunda entrada do curso. Fai xusto 67 anos, en outubro de 1940, Hitler e Franco mantiñen unha entrevista na estación de tren da localidade do País Vasco Francés de Hendaya, preto da fronteira con España. O obxecto da mesma era negociar a posible entrada de España na II Guerra Mundial en favor do Eixe. Nesta segunda entrega do blogue propoñémoche viaxar no tempo ata ese feito da man da serie de ficción "O Ministerio do Tempo" que emite TVE, co o seu capítulo 3 "Como se reescribe o tempo". Nel os seus protatonistas, Amelia, Xulián e Alonso, axentes deste peculiar ministerio, deben viaxar ao pasado cunha misión moi especial: evitar que cristalice o acordo entre Hitler e Franco. Para ver este capítulo pincha no seguinte enlace:


Logo de visionar o documental realiza as seguintes actividades. [Fainas na libreta, deixando un espazo cos últimos apuntamentos e rotulando o título BLOGUE “FÓRA DE CLASE”: O MINISTERIO DO TEMPO. COMO SE REESCRIBE O TEMPO. Enmarca o devandito título e colorea logo ese espazo enmarcado. Lembra: copia os enunciados e resposta sempre con parte deles]. A data de presentación e corrección destas actividades será o luns 13 de novembro (NOVA DATA) na 2ª hora da mañán.


Saúdo entre Hitler e Franco na estación de Hendaya
ACTIVIDADE Nº 1: Resposta con brevidade ás seguintes cuestións.-
1. Nun momento do capítulo enuméranse as demandas territoriais que Franco prantexaba a Hitler para entrar na II Guerra Mundial. En concreto, cales eran?
2. Que líder nazi se traslada a Madrid e logo a ao mosteiro de Montserrat? Segundo a ficción da serie: que buscaban realmente os nazis en Montserrat?


Imaxe actual do mosteiro de Montserrat
3. Dous comandos do Ministerio do Tempo viaxan ata 1940. Cal era a misión de cada un deles?
4. Segundo se argumenta no capítulo: Por que era perigoso que os nazis descubriran as portas do tempo a viaxaran ao futuro?
5. Un axente do ministerio estaba infiltrado naquel vagón de tren onde se reuniron Hitler e Franco. Que labor desempeñaba durante a entrevista?
6. Un dos comandos ao ver todo perdido tenta matar a Hitler. Como ía facelo?
7. Por que razón Hitler ía aceptar tódalas peticións de Franco? E por que razón da marcha atrás na última hora?
8. O director do Ministerio insta a Himmler a que telefonee a Hitler para informalo de que "todo foi un soño" e que as portas do tempo non existen. Baixo que ameaza o forza a realizar esa chamada?

Himmler na súa chegada a Montserrat
ACTIVIDADE Nº 2: Distingue entre realidade e ficción.-
Das seguinte afirmacións relacionadas co capítulo indica cales son realidade e cales son ficción:
1. Na súa visita a España Himmler viaxou directamente a Madrid para tratar asuntos relacionados coa entrevista Hitler-Franco e coas relacións hispano-xermanas.
2. Himmler estivo en Montserrat na procura do Santo Grial.
3. O traductor Álvarez de Estrada, que estaba previsto acompañara Franco na entevista con Hilter, non puido estar presente nela por unha indisposición.
4. Ao final da entrevista Hitler rompeu os papeis e non houbo acordo algún para a entrada España na guerra.

ACTIVIDADE Nº 3: Investiga.-
1. Un famoso pintor español aparece refrexado na capítulo queixándose do mal que están restaurando os seus cadros no futuro. Quen é ese pintor? En que século vivíu? Cal é o título do cadro que lle ensina Xulián, Amelia e Alonso, como exemplo de mala restauración?
2. Cal era o cargo de Himmler na Alemaña nazi? 
3. Que é o Santo Grial?

ACTIVIDADE Nº 4: Opina.-
Se poideras viaxar por un momento no tempo: a que época da historia de España o farías? E que época evitarías a toda costa? Xustifica as respostas.

O RETOCONCURSO (II)

Segunda entrega do Retoconcurso, proba que se concibe cunha modalidade doble: unha para alumnos de 4º e outra para lectores en xeral (pais, nais, alumn@s doutros cursos ou centros, ex alumnos, seguidores do blogue, etc.). Está regulamentado por seguintes BASES:

1. Unha vez publicada a entrega e durante a semana durante 4 días colgarase cada día ás 14,30 horas unha pista sobre a personaxe, feito histórico, etc. que se requira.
2. As respostas débense remitir ao correo do departamento de Sociais que  figura na marxe esqueda baixo o epígrafe "contacto":
3. Cada participante (en calquera das dúas modalidades) pode remitir só unha resposta por día, non máis, ata completar un máximo de dúas durante a semana.
4. Aquel que primeiro acerte a personaxe na modalidde de alumn@s obterá unha nota positiva na avaliación e un agasallo sorpresa. No caso da modalidade de lectores conquerirá un agasallo (informaremos persoalmente en cada caso como poder retiralo ou acceder a el).

modalidade de alumn@s
Nesta última edición buscamos o nome dunha organización existente en España durante o franquismo. Para dar con ela as pistas son as seguintes:
1. Era unha organización clandestina.
2. Forxouse no seo do exército.
3. Os seus principais líderes foron detidos polo réxime franquista en 1975.
4. ÚLTIMA PISTA: Era unha organización concebida para loitar en favor de traer e España unha democracia. 

A resposta é a UMD (Unión de Militares Democráticos). E o gañador foi LORENZO SILVA, que enviou a resposta correcta o 30 de outubro ás 15,59 horas.


modalidade de lectores
Nesa modalidade buscamos o nome dunha localidade española. Para dar con ela as pistas son as seguintes: 
1. Buscamos o nome dunha localidade que se fixo famosa desde o franquismo.
2. Esa fama debeuse por un suceso relacionado coa aviación.
3. Foi unha colisión aérea que ocasionou a morte de catro pilotos.
4. ÚLTIMA PISTA: Nela colisionaron dous bombarderos norteamericanos que portaban bombas nucleares que caíron en solo español.

A resposta é a PALOMARES, onde caíron dúas bombas nucleares. E o gañador foi ESPEREANZA MOREIRA, que enviou se sua respotas correcta o 30 de outubro ás 13,09 horas.

GRACIAS POR PARTICIPAR E NORABOA AOS PREMIADOS!